سوالات متداول برای دستگاه پرایس چکر

مواردی که دستگاه را از گارانتی خارج می کنند، کدامند؟

آسیب و ضربه فیزیکی به دستگاه
آسیب حاصل از نوسانات برق
استفاده از کابل های ارتباطی و آداپتور متفرقه به جای کابل و آداپتور اصلی
در صورت مخدوش شدن سریال دستگاه از گارانتی خارج می شود
آداپتور و کابل شامل گارانتی نیست

خاموش کردن دستگاه پرایس چکر چگونه انجام می شود؟

با جدا کردن کابل از پورت DC IN ، دستگاه خاموش می شود

راه اندازی مجدد دستگاه پرایس چکر چگونه انجام می شود؟

اگر پرایس چکر دچار اختلال در عملکرد شد ، برای راه اندازی مجدد کابل برق را جدا و سپس دوباره متصل کنید

شرایط تمیز کردن صفحه دستگاه پرایس چکر چیست؟

شیشه دستگاه باید همیشه تمیز باشد

از برخورد اجسام زبر و خشن با شیشه دستگاه جلوگیری کنید

برای تمیز کردن شیشه دستگاه از دستمال نرم با رطوبت کم استفاده کنید

مایعات تمیز کننده را بر روی شیشه اسپری نکنید

روشن کردن دستگاه پرایس چکر چگونه انجام می شود؟

با اتصال کابل به پورت DC IN و اتصال آداپتور به برق ، دستگاه روشن می شود

شرایط نگهداری دستگاه پرایس چکر چیست؟

از تماس دستگاه با رطوبت جلوگیری کنید
کابل دستگاه را تحت فشار قرار ندهید
از اتصال دستگاه به محافظ برق اطمینان حاصل کنید
از استفاده دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید جلوگیری کنید
حتما از درایور های اصلی دستگاه استفاده کنید

1-مشخصات و امكانات متقاضی:
2-اطلاعات تماس:
3-مشخصات مدير مسئول (بالاترين مقام اجرايی موسسه):
4-آيا نمايندگی ساير موسسات و يا شركت ها را داريد ؟