سوالات متداول برای کیوسک

مواردی که دستگاه را از گارانتی خارج می‌کنند، کدامند؟

آسیب و ضربه فیزیکی به دستگاه آسیب و ضربه فیزیکی به دستگاه، آسیب حاصل از نوسانات برق، استفاده از کابل‌های ارتباطی و آداپتور متفرقه به جای کابل و آداپتور اصلی در صورت مخدوش شدن سریال دستگاه از گارانتی خارج می‌شود. آداپتور و کابل شامل گارانتی نیست
آسیب حاصل از نوسانات برق
استفاده از کابل‌های ارتباطی و آداپتور متفرقه به جای کابل و آداپتور اصلی
در صورت مخدوش شدن سریال دستگاه از گارانتی خارج می‌شود
آداپتور و کابل شامل گارانتی نیست

شرایط نگهداری کیوسک هوشمند چیست؟

از تماس دستگاه با رطوبت جلوگیری کنید
کابل دستگاه را تحت فشار قرار ندهید
از اتصال دستگاه به محافظ برق اطمینان حاصل کنید
از استفاده دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید جلوگیری کنید
ارت مناسب برای دستگاه تامین کنید

شرایط استفاده از کیوسک خود سرویس چیست؟

 لطفا فقط از آداپتور برق استفاده کنید که توسط محصولات عرضه شده یا معادل آن توصیه می‌شود
هنگام جدا کردن دوشاخه آداپتور برق متناوب، محفظه کانکتور دوشاخه را نگه دارید تا از کشیدن کابل به شدت جلوگیری شود
از کشیدن کابل آداپتور برق خودداری کنید، در غیر این صورت به کابل‌ها آسیب می رساند و باعث آتش سوزی و شوک می‌شود
از قرار دادن آداپتور برق در اطراف دستگاه گرمایشی خودداری کنید، در غیر این صورت ممکن است کابل ذوب شود و باعث آتش سوزی و شوک شود

شرایط تمیز کردن صفحه نمایش کیوسک هوشمند چیست؟

صفحه نمایش باید همیشه تمیز باشد

از برخورد اجسام زبر و خشن با صفحه نمایش جلوگیری کنید

برای تمیز کردن صفحه نمایش از دستمال نرم با رطوبت کم استفاده کنید

مایعات تمیز کننده را بر روی صفحه نمایش اسپری نکنید

1-مشخصات و امكانات متقاضی:
2-اطلاعات تماس:
3-مشخصات مدير مسئول (بالاترين مقام اجرايی موسسه):
4-آيا نمايندگی ساير موسسات و يا شركت ها را داريد ؟