نتــــایج جســــــتجو

انواع پردازشگرصندوق فروشگاهی

انواع پردازشگرصندوق فروشگاهی

مادربرد یا برد اصلی، قطعه‌ کنترل‌کننده و ارتباط‌دهنده همه اجزای داخلی صندوق فروشگاهی مانند رم، هارد و بقیه اجزای داخلی است. مادربردها در دو دسته

راهنمای جامع خرید کیوسک هوشمند payment with kiosk self

راهنمای جامع خرید کیوسک هوشمند

«خرید درمانی» یک اصطلاح یا راهکارِ پیشنهادی است برای ساختن حالِ خوب کسانی که خیلی روبراه نیستند! این روش هم بیشتر اوقات، وقتی جواب میده

نقش-بارکد-اسکنر

چرا خرید بارکد اسکنر مهم است؟

نقش حیاتی اسکنر بارکد در فروشگاه‌هابارکدها ستاره تجارت هستند. آن‌ها تقریبا روی همه بسته‌ها هستند. در دنیای امروز، این رگه‌‌های سیاه کوچک به نماد جهانی